Om oss

ØRI as har som formål å tilrettelegge for opplæringstilbud og personlig utvikling til arbeidstakere som av ulike årsaker er midlertidige eller varige unntatt fra det ordinære arbeidslivet. Dette gjør vi gjennom ulike produksjoner og tjenester.

Vi er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening gjennom våre tiltak; Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT). 

Vi hjelper folk tilbake til et ordinært arbeidsliv, og vi benytter også hospiteringsplasser gjennom våre samarbeidspartnere. Vi har en stor avdeling for VTA, hvor vi gjør jobber for næringslivet, borettslag og private.

Våre interne arbeidsarenaer

 • Kantine / Catering
 • Vaskeri
 • Montering, produksjon og pakking
 • Vedlikehold av grøntarealer og vaktmestertjenester
 • Vedproduksjon
 • Moderne pakkeri for blåsesand og strøsand
 • Truckkjøring
 • Transport (lastebil og varebil)
 • Lagerstyring /logistikk
 • Kopiering og makulering
 • Eksterne tjenester
 • Annen variert produksjon

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS

Egenerklæring åpenhetsloven

Graset er grønt for alle!

Godkjenninger