AFT – Arbeidsforberedende trening

AFT er et tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. Hos ØRI får du mulighet til å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrift i ordinært arbeidsliv.

Mens du er i tiltaket får du mulighet til avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet er å styrke mulighetene dine til å komme i arbeid. 

Etter den innledende fasen legges det vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv. Det tilbys også kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp. 

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Når du er på tiltaket er du ikke ansatt hos ØRI. Hvor lenge du er på tiltaket skal tilpasses dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet. 

Hvis du får stønad fra NAV til livsopphold – for eksempel arbeidsavklaringspenger, beholder du ytelsen mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til tiltakspenger.

AFT

AFT er et tiltak for mennesker med behov for kartlegging av arbeidsevne og muligheter i det ordinære arbeidsmarkedet.

VTA

Formålet med tiltaket er å gi mennesker som har en varig uføretrygd, et aktivt yrkesliv med arbeidsoppgaver som er individuelt tilpasset.

Hospitering

Dersom du skal være på ØRI i et av våre tiltak, AFT eller VTA, kan du i tillegg til arbeidstrening i våre interne avdelinger også få mulighet til å hospitere i det ordinære arbeidsliv.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS.