Lærekandidatordningen

Går du 2. året på videregående skole og trenger tilrettelegging i skolehverdagen? Har du eller kan du få utfordringer med å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse? Da kan lærekandidatordningen være noe for deg!

Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål i et yrkesfag. Læretiden er 2 år og avsluttes med en kompetanseprøve.

Målet at du skal:

  • Mestre opplæringssituasjonen din. 
  • Ha opplæring etter en tilpasset læreplan i et yrkesfag.
  • Oppnå så høy grunnkompetanse som du kan.
  • Bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet.

Det er individuelt hvor stor del av læreplanen en lærekandidat skal ha opplæring i. Viken fylkeskommune gjør den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten mellom ØRI og lærekandidaten. Lærekontrakten kan i løpet av læretiden gjøres om til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Det er viktig at du utdanner deg til en jobb du mestrer og liker. Derfor kan du prøve jobben en periode, gjennom YFF (yrkesfaglig fordypning) på skolen. Hvis du liker jobben, kan du søke læreplass.

Hvem kan søke?

  • Du går 2. året på et yrkesfag på videregående skole og har ungdomsrett
  • Du trenger tilrettelegging i utdanningen din

Hvordan søke læreplass:

  • Du må søke om YFF og/eller læreplass hos oss  HER
  • Du må også søke om læreplass i www.vigo.no før hovedinntaket 1. februar
  • Hvis du søker etter fristen i Vigo, ta kontakt for individuelle vurderinger

Mer informasjon om ordningen kan du få hos:

Nyttige nettsteder for deg som ønsker å bli lærekandidat:

Hva vil det si å være lærekandidat?

Les mer på nettsidene til Viken Kommune.

Lærekandidat

Les mer om hva en lærekandidat er på nettsidene til vilbli.no

Stipend og lån

Du kan søke stipend og lån hos Lånekassen i læretiden.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS.