Velkommen til Kafé Raus

Kafé Raus er et trivelig og raust møtested som viser et inkluderende mangfold av mennesker. Kafeen driftes av personer tilknyttet ØRI AS, som har som formål å tilrettelegge opplæringstilbud og personlig utvikling til mennesker med funksjonsvariasjoner og som av ulike årsaker er midlertidig eller varig unntatt fra det ordinære arbeidslivet.

Kafé Raus skal fremstå som spennende og smakfullt innredet, ha god matfaglig kvalitet, gi matglede og variasjon. 

Kafè Raus ønsker å være den foretrukne lunsjkafeen i Sundet for familier og venner, for de uformelle forretningsmøtene, for nærmiljøet og for alle som ønsker seg et hyggelig kafè-besøk.

Vi er lokalisert i Eidsvoll Panorama. 

Kulturarrangement fra scenen vil være med på å skape en variasjon slik en vanlig kafegjest ønsker seg og trives med.

Åpningstider:
Mandag – lørdag 10-15