Arbeidsinkludering

ØRI AS er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening gjennom vår arbeidsinkludering. Vi benytter også hospiteringsplasser gjennom våre samarbeidspartnere.

Våre arbeidsarenaer

 • Kantine
 • Vaskeri
 • Bygg
 • Snekkeravdeling
 • Montering, produksjon og pakking
 • Vedlikehold av grøntarealer og vaktmestertjenester
 • Vedproduksjon
 • Moderne pakkeri for blåsesand og strøsand
 • Truckkjøring
 • Transport (lastebil og varebil)
 • Lagerstyring /logistikk
 • Kopiering og makulering
 • Eksterne tjenester
 • Annen variert produksjon

Graset er grønt for alle!

AFT – Arbeidsforberedende trening

AFT er et tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Lærekandidatordningen

Lærekandidatordningen fører til grunnkompetanse innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram, og er et ordinært løp i videregående opplæring på linje med lærlingordningen.

Hospitering

Dersom du skal være på ØRI i et av våre tiltak, AFT eller VTA, kan du i tillegg til arbeidstrening i våre interne avdelinger også få mulighet til å hospitere i det ordinære arbeidsliv.

VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid

Formålet med tiltaket er å gi deg som har uføretrygd, et aktivt yrkesliv med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg og dine behov. 

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS.