Våre veiledere

Stein Erik Lie

Daglig leder

Marianne Dybvig

Personalleder

Nils Johansen

Driftsleder

Nina Amundsen

Arbeidsveileder

Bjørn Marcus Nygård

Arbeidsveileder

Stig Dahlen

Arbeidsveileder

Marit Aasen

Arbeidsveileder

Kjersti Wang

Personalutvikler

Unn-Kristin Aalborg

Arbeidsveileder

Margaret Dahl

Arbeidsveileder

Espen Nilsen

Arbeidsveileder

Grete Østerud

Arbeidsveileder/sekretær

Gry Ragnhildsløkken

Personalutvikler

Henning Morken

Arbeidsveileder

Tony Vangstad

Arbeidsveileder

Sara Nordnes

Arbeidsveileder

(Barselspermisjon frem til mai 2022)

Heidi Aune

Arbeidsveileder

Richard Skipworth

Arbeidsveileder

Glenn Hennie

Arbeidsveileder