Ledige stillinger

Vi har for tiden to ledige stillinger:

Strukturert personalutvikler med smittende arbeidsglede (vikariat)

Vi søker etter en raus medarbeider med smittende arbeidsglede, som er effektiv, handingsorientert og strukturert. Og ikke minst må du være glad i andre mennesker, og ønske å være med å bygge opp under de verdier og holdninger som ØRI as står for.  Erfaring fra vekst- eller attføringsbransjen vil være en fordel. Du skal primært jobbe med tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Du vil der både jobbe med mennesker som er tenkt tilbake til ordinært arbeidsliv, samt jobbe ut mot det ordinære jobbmarkedet og være i dialog med næringslivet.

Dine arbeidsoppgaver vil primært være:

 • Kartlegging og avklaring av tiltaksdeltakere
 • Tilrettelegging, veiledning og motivering
 • Utadrettet jobbing mot næringslivet i forhold til arbeidspraksis
 • Karriereveiledning
 • Formidling til utdanning og ordinært arbeid
 • Rapportering
 • Tett samarbeid med NAV og andre samarbeidspartnere
 • Bistå i produksjonen sammen med AFT-deltakerne

Minimum 3 år relevant høyskole-/universitetsutdannelse. Ønsket relevant kompetanse kan være erfaring med karriereveiledning, bemanning, psykisk helse, undervisning eller attføring. Å være sertifisert i bruk av kartleggingsverktøy er en fordel. Kjennskap til NAV eller annen offentlig saksbehandling vil være nyttig. God skriftlig fremstillingsevne og førerkort klasse B er ett krav.

Vikariatet har oppstart fra 1.11.21 og har varighet til 30.04.22, men med mulighet for forlengelse. Tidligere oppstart kan diskuteres.

Personlig egnethet er avgjørende. Den som ansettes må kunne fremlegge politiattest. Lønn etter avtale.

Søknad med CV til marianne@ori.no innen 13.10.21. Innsendte søknader vil bli vurdert forløpende.
(Oversendte CV’er uten søknader vil ikke bli vurdert).

Raus og strukturert arbeidsveileder til uteteam

Vi søker etter en raus og reflektert medarbeider med smittende arbeidsglede, som er praktisk, løsningsorientert og strukturert. Og ikke minst må du være glad i andre mennesker, og ønske å være med å bygge opp under de verdier og holdninger som ØRI as står for. Arbeidsfeltet vil være stort, og det er viktig å trives med mange ulike oppgaver. Tålmodighet, samt være glad i å omgi seg med mange mennesker, er nødvendig. Gode samarbeidsevner er derfor viktig. Du må kunne bidra til at ØRI as har utviklende arbeidsplasser og lønnsom produksjon. Til gjengjeld kan vi tilby ryddige arbeidsforhold og gunstig arbeidstidsordninger.

Dine arbeidsoppgaver vil primært være:

 • Tilrettelegging, veiledning og oppfølging av tiltaksdeltakere
 • Ansvar for industrivern/brannvern
 • Delta i produksjonen og kvalitetssikring innenfor teamets oppgaver og ansvar
 • Delta i utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner og prosjekter
 • Tett samarbeid og kontakt med både andre arbeidsveiledere, tiltaksdeltakere og kunder
 • Resultatansvar innenfor tildelte arbeids- og ansvarsområder

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring og kunnskap om stell av grøntanlegg
 • Teknisk kompetanse og praktiske evner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse BE og truckførerbevis
 • Beherske dataverktøy
 • Utdanning og/eller erfaring innen arbeid med industrivern/HMS
 • Erfaring fra arbeid med mennesker

Personlig egnethet er avgjørende. Den som ansettes må kunne fremlegge politiattest. Lønn etter avtale.

Søknad med CV til marianne@ori.no innen 13.10.21
(Oversendte CV’er uten søknader vil ikke bli vurdert).