Om oss

Vi er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening gjennom våre tiltak, VTA og AFT. Vi hjelper folk tilbake til et ordinært arbeidsliv. Vi benytter også hospiteringsplasser gjennom våre samarbeidspartnere. Vi har en stor avdeling for VTA, hvor vi gjør mange jobber for næringslivet, borettslag og private. Ta bare kontakt med oss på ØRI as, hvis vi gjøre noe for deg. Sentralbord kan nås på telefon 63 95 94 60.

Ledige stillinger Våre veilederer

Våre interne arbeidsarenaer

 • Resepsjon/sentralbord 
 • Renhold 
 • Kantine / Catering
 • Vaskeri  
 • Lettproduksjon, pakking og montering 
 • Vedlikehold av grøntarealer og vaktmestertjenester 
 • Vedproduksjon 
 • Moderne pakkeri for tørrstoff 
 • Truckkjøring 
 • Transport (lastebil og varebil) 
 • Lagerstyring /logistikk 
 • Annen variert produksjon. 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS

Våre verdier

Hjerte ikon

Verdighet

Verdighet er frihet til å treffe egne valg. For å oppleve verdighet må man behandles med verdighet. Verdighet skal være et styrende prinsipp.

Hjerte ikon

Profesjonalitet

Vi skal være profesjonelle i vår relasjon til kunder og samarbeidsparten. Ikke minst skal vi ha en profesjonalitet når det kommer til det mellommenneskelige og attføringsfaglige.

Hjerte ikon

Endringsvilje

Vi må se på endringer som en mulighet, og gå inn i endringer med en positiv holdning.

Hjerte ikon

Raushet

Vi skal vise stor raushet overfor alle kollegaer og samarbeidspartnere.

Visjon: Graset er grønt for alle!

Våre veiledere

 Profilbildet til Stein Erik Lie

Stein Erik Lie

Daglig leder

   92 69 76 67

  stein@ori.no

Profilbildet til Marianne Dybvig

Marianne Dybvig

Personalleder

   97 59 86 98

  marianne@ori.no

Profilbildet til Nina Amundsen

Nils Johansen

Driftsleder

  920 89 279

  nils@ori.no

Profilbildet til Nina Amundsen

Nina Amundsen

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  nina@ori.no

Profilbildet til Bjørn Marcus Nygård

Bjørn Marcus Nygård

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  bjorn@ori.no

Profilbildet til Inger Lise Økern

Inger Lise Økern

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  ingerlise@ori.no

Profilbildet til Stig Dahlen

Stig Dahlen

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  stig@ori.no

Profilbildet til Marit Aasen

Marit Aasen

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  marit@ori.no

 Profilbildet til Kjersti Wang

Kjersti Wang

Personalutvikler

   63 95 94 60

  kjersti@ori.no

Profilbildet til Unn Kristin Aalborg

Unn Kristin Aalborg

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  unn@ori.no

 Profilbildet til Margaret Dahl

Margaret Dahl

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  margaret@ori.no

 Profilbildet til Espen Nilsen

Espen Nilsen

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  espen@ori.no

Profilbildet til Grete Østerud

Grete Østerud

Arbeidsveileder / sekretær

   63 95 94 60

  grete@ori.no

Gry Ragnhildsløkken

Personalutvikler

   63 95 94 60

gry@ori.no

Henning Morken

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  henning@ori.no

Rød blomst i hand

Kine Carina Ryland Nilsen

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  kine@ori.no

Profilbildet til Tony Vangstad

Tony Andrè Vangstad

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  tony@ori.no

Profilbildet til Sara Nordnes

Sara Louise Nordnes

Arbeidsveileder

   63 95 94 60

  sara@ori.no