Kopiering og makulering

Vi tilbyr skanning og kopieringstjenester, samt trygg sikkerhetsmakulering. La oss skanne dine papirdokumenter og tegninger slik at du enkelt finner det du søker etter. Vi indekserer og gjør informasjonen søkbar.

Vår avdeling for sikkerhetsmakulering har trygge rutiner på behandling av sensitiv informasjon.

Den siste tiden har vi sett et økende fokus på personvern og rutiner rundt datalagring. De fleste bedrifter sitter på sensitive data både om egen bedrift og sine kunder. I henhold til lovverk om GDPR er det derfor viktig med gode rutiner for makulering av fysiske dokumenter. Vi kan bistå din virksomhet med makulering. Dermed er du sikker på at persondata slettes når de skal og ikke kommer på avveie.

La oss ta hånd om dokumentbehandlingen.

Det er flere grunner til at det kan være fordelaktig å la oss ta hånd om ulike oppgaver knyttet til sensitive dokumenter. Alle oppdrag vi tar på oss blir utført med høyeste grad av nøyaktighet, slik at du kan være sikker på at deres sensitive data blir behandlet på en sikker måte.

Vi tilbyr utleie av plomberte makuleringsbeholdere og våre pålitelige medarbeidere bringer og henter etter avtale. Avdeling for sikkerhetsmakulering er skjermet og kun godkjente medarbeidere har tilgang. 

Kontakt oss dersom du ønsker bistand med skanning, kopiering og makulering.