VTA

Formålet med tiltaket er å gi mennesker som har en varig uføretrygd, et aktivt yrkesliv med arbeidsoppgaver som er individuelt tilpasset.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset

Lønnsgrunnlaget for en VTA-ansatt er i hovedsak uførepensjon, men du vil få utbetalt en mindre lønn av oss i tillegg til uførepensjonen. 


Vår arbeidsfilosfi er å legge til rette for utvikling av menneskers ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.; - et kvalifiseringsløp gjennom produksjon av varer og tjenester. Vår fremste verdi er arbeidsglede! 

Ta kontakt