Hospitering

Dersom du skal være på ØRI i et av våre tiltak, AFT eller VTA, kan du i tillegg til arbeidstrening i våre interne avdelinger også få mulighet til å hospitere i det ordinære arbeidsliv.

Trenger du hjelp?

Er du usikker på hva du klarer i forhold til helsesituasjonen din, ikke har deltatt i arbeidslivet på en stund, eller ønsker å avklare hvilke krav og muligheter som finnes i det ordinære arbeidsmarkedet? Da kan vi hjelpe deg med en hospiteringsavtale slik at du får erfaring innen et arbeidsområde du finner spennende. 


Erfaring er ikke noe som bare hender oss, men hvordan vi velger bruke det som hender oss. 

Ta kontakt