AFT

AFT er et tiltak for mennesker med behov for kartlegging av arbeidsevne og muligheter i det ordinære arbeidsmarkedet.

Dine muligheter etter AFT kan være:

  • ordinær jobb, hel- eller deltid
  • videre arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV
  • utdanning, kurs eller opplæring

Vi tilbyr fleksibilitet mht. arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold som kan være viktig for at du skal fungere best mulig. Dersom du skal være på ØRI i et av våre tiltak, kan du i tillegg til arbeidstrening i våre interne avdelinger også få mulighet til å hospitere i det ordinære arbeidsliv. 


Er du usikker på hva du klarer i forhold til helsesituasjonen din, ikke har deltatt i arbeidslivet på en stund, eller ønsker å avklare hvilke krav og muligheter som finnes i det ordinære arbeidsmarkedet? Da kan vi hjelpe deg med en hospiteringsavtale slik at du får erfaring innen et arbeidsområde du finner spennende. 


Erfaring er ikke noe som bare hender oss, men hvordan vi velger bruke det som hender oss.

Ta kontakt