Arbeidsinkludering

ØRI AS er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening gjennom våre tiltak. Vi benytter også hospiteringsplasser gjennom våre samarbeidspartnere.

Våre arbeidsarenaer

 • Resepsjon/sentralbord 
 • Renhold 
 • Kantine 
 • Vaskeri 
 • Bygg 
 • Lettproduksjon, pakking og montering 
 • Vedlikehold av grøntarealer og vaktmestertjenester 
 • Vedproduksjon 
 • Moderne pakkeri for tørrstoff 
 • Truckkjøring 
 • Transport (lastebil og varebil) 
 • Lagerstyring /logistikk 
 • Annen variert produksjon 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS.

Ta kontakt