Skanning, kopiering og makulering

Vi tar på oss oppdrag med skanning, kopiering og makulering av ulikt omfang for bedrifter og privatpersoner. Dette gir god kontroll på dokumentene og frigjør tid som du kan bruke på andre arbeidsoppgaver. Våre medarbeidere er pålitelige og svært grundige i sitt arbeid. Vi utfører alltid våre oppgaver til avtalt tid, og tilbyr svært gode priser på våre tjenester.

Gode rutiner for skanning, kopiering og makulering

I våre lokaler har vi skanner og kopimaskin, og kan derfor både skanne og kopiere dine dokumenter, filer og bilder. Vi har stor arbeidskapasitet og håndterer gjerne hele permer med dokumenter dersom du har behov for det. Ved kopiering kan vi også levere kopiene ferdig innsatt i perm eller hefte. 


Den siste tiden har vi sett et økende fokus på personvern og rutiner rundt datalagring. De fleste bedrifter sitter på sensitive data både om egen bedrift og sine kunder. I henhold til lovverk om GDPR er det derfor viktig med gode rutiner for makulering av fysiske dokumenter. Vi kan bistå din virksomhet med makulering. Dermed er du sikker på at persondata slettes når de skal og ikke kommer på avveie. 


La oss ta hånd om dokumentbehandlingen 

Det er flere grunner til at det kan være fordelaktig å la oss ta hånd om ulike oppgaver knyttet til sensitive dokumenter. Det er for eksempel slik at flere av våre medarbeidere har nedsatt leseforståelse, uten at de er mindre arbeidsdyktige av den grunn. Alle oppdrag vi tar på oss blir utført med høyeste grad av nøyaktighet, slik at du kan være sikker på at deres sensitive data blir behandlet på en sikker måte. Kontakt oss dersom du ønsker bistand med skanning, kopiering og makulering.

Ta kontakt