Om oss

Vi er godkjent tiltaksarrangør gjennom NAV og gir ulike former for arbeid eller arbeidstrening gjennom våre tiltak. Vi benytter også hospiteringsplasser gjennom våre samarbeidspartnere.

Våre interne arbeidsarenaer
 • Resepsjon/sentralbord
 • Renhold
 • Kantine
 • Vaskeri
 • Lysstøperi
 • Lettproduksjon, pakking og montering
 • Vedlikehold av grøntarealer og vaktmestertjenester
 • Vedproduksjon
 • Moderne pakkeri for tørrstoff
 • Truckkjøring
 • Transport (lastebil og varebil)
 • Lagerstyring /logistikk
Annen variert produksjon. Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med NAV, eller direkte med oss her på ØRI AS
Øri AS' lokaler i Dal i Eidsvoll

Visjon: Graset er grønt for alle!

Våre verdier:

Verdighet;
Verdighet er frihet til å treffe egne valg. For å oppleve verdighet må man behandles med verdighet. Verdighet skal være et styrende prinsipp.

Profesjonalitet;
Vi skal være profesjonelle i vår relasjon til kunder og samarbeidsparten. Ikke minst skal vi ha en profesjonalitet når det kommer til det mellommenneskelige og attføringsfaglige.

Endringsvilje;
Vi må se på endringer som en mulighet, og gå inn i endringer med en positiv holdning

Raushet;
Vi skal vise stor raushet overfor alle kollegaer og samarbeidspartnere