Miljøpris til ØRI


Venstre på Øvre Romerike tildelte årets Miljøpris til ØRI as.

Begrunnelsen for prisen var ØRI sitt engasjement for nærmiljøet.

Overrekkelsen skjedde i våre lokaler på Dal ved stortingskandidat for

Akershus Venstre og ordfører i Hurdal, Runar Bålsrud.

Det var med stor glede og stolthet vår daglige leder Hans Thue tok imot prisen.

ØRI AS mottar miljøprisVenstre overrekker Miljøprisen 2013 til Øri