Nannestad kommune - gratis strøsingel

Nannestad kommune er første kommune på Romerike med å dele ut gratis strøsingel til sine eldre og pleietrengende. Kommunen har inngått en avtale med ØRI as. Avtalen inneholder pakking, utkjøring og påfylling.

Vil du vite mer?

Kontakt oss for mer informasjon om hvorvidt du kan få gratis strøsingel fra Nannestad Kommune.
Du finner vår kontaktinformasjon her.