Equass - godkjent


Equass - sertifisert for 2 nye år

15. april 2013 fikk vi bekreftelsen på at vi er sertifisert for 2 nye år i det europeiske kvalitetssikringssystemet Equass.

Sertifiseringen bekrefter vårt daglige fokus på kvalitet og leveringsdyktighet.

ØRI AS er Equass-sertifiserthttp://www.equass.no/