Best i test

"Rapport om eierskap for Nannestad kommune, årene 2009-2011",
fikk ØRI as best score av alle de 7 kommunalt eide selskapene. ØRI as
fikk full score i hele perioden innenfor alle vurderingspunktene; arbeidskapital,
likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2, finansieringsgrad,
egenkapital, resultatgrad og rentedekningsgrad.