Kontrakt med ØRAS

ØRAS og ØRI as inngår samarbeid om søppelhåndtering.

I høst inngikk ØRAS og ØRI as et samarbeid om avfallshåndtering i våre eierkommuner Eidsvoll, Ullensaker og Nannestad.
Samarbeidet går først og fremst ut på rydding rundt returpunkter og utkjøring av nye avfallsdunker. Øras er ansvarlig for alt faglig og håndteringen av avfallet. ØRI as vil bistå med praktisk gjennomføring av tjenestene.
Vi anser samarbeidet som et stort løft for alle parter, Øri as vil få en god arbeidsarena for flereØRAS og Øri samarbeider om søppelhÃ¥ndtering
av våre medarbeidere og for ØRAS vil dette medføre en bedre servicegrad
ovenfor innbyggerne. Innbyggerne vil merke samarbeidet gjennom et renere og ryddigere nærmiljø samt en raskere respons ved levering av bytte og/eller nye søppeldunker.
Vi utvider tjenestene stadig så følg med på våre hjemmesider.