Glade for å ha blitt godkjent av VIP24

ØRI sertifisert i VIP24

Vi er stadig på søk etter ny kunnskap for å kunne gi våre deltagere bedre veiledning og oppfølging. Denne våren har to av våre dyktige veiledere blitt sertifisert i vip24. Dette er et web-basert profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter.

-

Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.VIP24 skal kartlegge verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

  • se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer

Riktig bruk av egne ressurser er en viktig kilde til overskudd og arbeidsglede.Resultatene av en vip24 kartlegging vil indikere hvilke arbeidsoppgaver og hvilket arbeidsmiljø den enkelte bør orientere seg mot for å trives, utvikle seg og ha det bra. Gjennom en samtaler med våre veiledere, får den enkelte hjelp til å finne sine styrker og muligheter, og på den måten finne motivasjonen til å utforske, utvikle og uttrykke egne friskfaktorer. Friskfaktorene er kilder til overskudd, energi, troen på seg selv og at "jeg kan".Våre veilederes viktigste oppgave er å peke mot hvilke jobbmiljø som matcher best i forhold til den enkeltes personlige interesser, evner, verdier og preferanser.sten din.

0

Skriv en kommentar