Equass - resertifisert

ØRI as har fått ny EQUASS godkjenning denne våren. Equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.

-

Dette gir tjenesteleverandørene i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor deltagere og andre samarbeidspartnere.
Det er med stolthet at vi for tredje gang er blitt sertifisert.

0

Skriv en kommentar