Best i test

"Rapport om eierskap for Nannestad kommune, årene 2009-2011", fikk ØRI as best score av alle de 7 kommunalt eide selskapene. 

-

ØRI as fikk full score i hele perioden innenfor alle vurderingspunktene; arbeidskapital, likviditetsgrad 1, likviditetsgrad 2, finansieringsgrad, egenkapital, resultatgrad og rentedekningsgrad.

0

Skriv en kommentar