VTA

Øri AS tilrettelegger for tilpassede arbeidsoppgaverFormålet med tiltaket er å gi mennesker som har en varig uføretrygd, et aktivt yrkesliv med arbeidsoppgaver som er individuelt tilpasset.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

Lønnsgrunnlaget for en VTA-ansatt er i hovedsak uførepensjon, men du vil få utbetalt en mindre lønn av oss i tillegg til uførepensjonen.

Vår arbeidsfilosfi er å legge til rette for utvikling av menneskers ressurser gjennom tilrettelagt arbeid.; - et kvalifiseringsløp gjennom produksjon av varer og tjenester. Vår fremste verdi er arbeidsglede!