ØRI as er en vekstbedrift og godkjent tiltaksarrangør for NAV.
Vi har som formål å tilrettelegge for opplæringstilbud og personlig utvikling til arbeidstakere som av ulike årsaker er midlertidige eller varige unntatt fra det ordinære arbeidslivet. Dette gjør vi gjennom ulike produksjoner og tjenester.
 Følg oss på Google+
 Følg oss på Facebook